Η εταιρεία μας έχει πλήρη οργάνωση για την άμεση ή έμμεση υποστήριξη των προϊόντων – μηχανημάτων που εμπορεύεται σε όλους τους τομείς. Η υποστήριξη περιλαμβάνει τεχνική βοήθεια (service) από τους εξειδικευμένους & εκπαιδευμένους μας μηχανικούς και επίσης παρέχεται δυνατότητα συμβουλών & κατευθύνσεων στον τομέα των τεχνικών ζητημάτων και ανταλλακτικών, ενώ οι περισσότεροι τύποι των μηχανημάτων καλύπτονται πλήρως από ανταλλακτικά stock.