Καλύπτουν μεγάλο έυρος εφαρμογών στην φίλτρανση.

Χαρακτηριστικά

  • Υψηλή ποιότητα πολυεστερικής βαφής. Ανάλογα με τις απαιτήσεις ανοξείδωτες κατασκευές για περισσότερη αντοχή στην φθορά και σε χημικά.
  • Εύκολα στην εγκατάσταση και συντήρηση, δεν χρειάζονται εργαλεία για τον καθαρισμό.
  • Διαθέσιμα με ειδικά χαρακτηριστικά για ημι-αυτόματο καθαρισμό(βούρτσα, ηλεκτροβάνα)
  • Διαθέσιμα με ειδικά ενισχυμένα εσωτερικά στοιχεία για απαιτητικές εφαρμογές.
  • Χαμηλές απώλειες πίεσης.
  • Διαθέσιμοι βαθμοί φίλτρανσης από 45 micron έως 8000micron (400mesh έως 3mesh)

Σειρά Κ – Φίλτρα σίτας

Τα φίλτρα σίτας σειράς Κ γνωστά ώς υδροκυκλωνικά φίλτρα έχουν το ειδικό χαρακτηριστικό, της φυγοκεντρικής πλάκας. Το εξάρτημα δίνει το πλεονέκτημα της καλύτερης απόδοσης στην φίλτρανση για μεγαλύτερες ποσότητες ανόργανων σωματιδίων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρωτεύοντα φίλτρα όπως επίσης και ως δευτερεύοντα σε συστήματα με υδροκυκλώνες για καλύτερα αποτελέσματα. Λόγο της πλάκας φυγοκεντρισμού και έχοντας  την δυνατότητα να εγκαταστήσουμε ένα σύστημα βούρτσας περιστροφικής τα καθιστούν πολύ αποδοτικά στην φίλτρανση και εύκολα στην λειτουργία τους.

Η εγκατάσταση είναι απλή ακολουθώντας την διεύθυνση των βελών. Η κατεύθυνση της ροής είναι από μέσα προς τα έξω κατά μήκος του εσωτερικού στοιχείου, ως εκ τούτου τα αιωρούμενα στερεά συσσωρεύονται πάνω στην εσωτερική επιφάνεια της σίτας, ενώ οι ειδικές φλάντζες στεγανοποίησης σε συνεργασία με το στοιχείο στα άκρα αυτού παρέχουν τέλεια στεγανοποίηση αυτού μέσα στο το φίλτρο.

Ο καθαρισμός του εσωτερικού στοιχείου μπορεί να γίνει χειροκίνητα, αφαίρεση του από το φίλτρο και ψεκασμό με νερό ή με τη βοήθεια βούρτας. Στα μοντέλα που λειτουργούν με βούρτσα (περιστροφική ή παλινδρομική) απλά ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης και χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για να καθαρίσετε το στοιχείο. Το βούρτσισμα γίνεται κατά τη διαδικασία του φιλτραρίσματος χωρίς να χρειάζεται να σταματήσει η ροή του νερού στην εγκατάσταση.

 

Χαρακτηριστικά
Παροχή λειτουργίας 11 – 180   m3/h
Μεγέθη 2″ – 6”
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8 bar & 10 bar
Υλικά κατρασκευής
Κορμός Χάλυβας S235JR
Καπάκι Χάλυβας S235JR
Εσ.στοιχείο PVC – Ανοξείδωτο AISI304
Σίτα Ανοξείδωτο AISI304
Στεγανοποίηση EPDM
Βούρτσα Nylon
Εξαρτήματα βούρτσας Ανοξείδωτο AISI304
Βαφή Χημική επεξεργασία επιφάνειας, πολυεστερική ηλεκτροστατική πούδρα έως 120micron

Σειρά Ο – Φίλτρα σίτας

Τα φίλτρα σίτας σειράς Ο, είναι οικονομικά και απλά φίλτρα τα οποία χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση κυρίως ανόργανων σωματιδίων σε ελαφρώς επιβεβαρυμμένα νερά. Χρησιμοποιούνται επίσης ως δευτερεύοντα φίλτρα σε συστήματα φίλτρων για την προστασία του δικτύου σε περίπτωση βλάβης (ως εφεδρικά).

Δεν συνιστώνται σε πολύ επιβεβαρυμμένα νερά και σε οργανικά φορτία. Η εγκατάσταση είναι απλή ακολουθώντας την διεύθυνση των βελών. Η κατεύθυνση της ροής είναι από μέσα προς τα έξω κατά μήκος του εσωτερικού στοιχείου, ως εκ τούτου τα αιωρούμενα στερεά συσσωρεύονται πάνω στην εσωτερική επιφάνεια της σίτας, ενώ οι ειδικές φλάντζες στεγανοποίησης σε συνεργασία με το στοιχείο στα άκρα αυτού παρέχουν τέλεια στεγανοποίηση αυτού μέσα στο το φίλτρο.

Ο καθαρισμός του στοιχείου γίνεται χειροκίνητα, αφαιρώντας το από το φίλτρο και με την πίεση του νερού ή την βοήθεια βούρτσας το καθαρίζουμε. Σε μοντέλα τα οποία λειτουργούν με παλινδρομική βούρτσα ανοίγουμε απλώς την βάνα καθαρισμού και παλινδρομούμε την βούρτσα για να καθαρίσουμε το στοιχείο.

Χαρακτηριστικά
Παροχή 2 – 550 m3/h
Μεγέθη 1″ – 10″
Max. working pressure 8 bar & 10 bar
Υλικά κατασκευής
Κορμός Χάλυβας S235JR
Καπάκι ΧάλυβαςS235JR
Εσ.στοιχείο PVC – Ανοξείδωτο AISI304
Σίτα Ανοξείδωτο AISI304
Στεγανοποίηση EPDM
Βαφή  Χημική επεξεργασία επιφάνειας, πολυεστερική ηλεκτροστατική πούδρα έως 120micron

Σειρα Γ – Φίλτρα σίτας

Τα φίλτρα σίτας σειράς Γ, είναι απλά φίλτρα και χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση ανόργανων σωματιδίων (άμμος κλπ). Τα φίλτρα επίσης διατίθενται και με διπλό εσωτερικό στοιχείο, το οποίο δίνει την δυνατότητα φίλτρανσης σε δύο στάδια (διπλά φίλτρα).

Δεν προτείνονται για την αφαίρεση μεγάλων φορτίων ανόργανων σωματιδίων (θα πρέπει να τοποθετηθεί πρώτα υδροκυκλώνας), όπως επίσης και για οργανικά φορτία. Ιδιαίτερη κατασκευή για εγκαταστάσεις υπόγειες όπως μικρά φρεάτια.

Απλή η εγκατάστασή του σύμφωνα με την φορά των βελών. Η διεύθυνση της ροής του νερού είναι από έξω προς τα μέσα, στο εσωτερικό στοιχείο, το οποίο μπορεί να καθαριστεί χειροκίνητα, βγάζοντας το από το φίλτρο και καθαρίζοντάς το με πίεση νερού ή με μία βούρτσα. Για γρήγορο καθαρισμό ανοίγουμε την βάνα καθαρισμού ώστε να αποχετευτούν τα σωματίδια που έχουν συγκεντρωθεί κάτω στο στοιχείο.

 

Χαρακτηριστικά
Παροχή 15 – 150  m3/h
Μεγέθη 2″ – 6”
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8 bar & 10 bar
Υλικά κατασκευής
Κορμός Χάλυβας S235JR
Καπάκι Χάλυβας S235JR
Εσ.στοιχείο PVC – Ανοξείδωτο AISI304
Σίτα Ανοξείδωτο AISI304
Στεγανοποίηση EPDM
Βαφή  Χημική επεξεργασία επιφάνειας, πολυεστερική ηλεκτροστατική πούδρα έως 120micron

Σειρά Δ – Φίλτρα δίσκων

Τα φίλτρα δίσκων είναι η σωστή λύση για φίλτρανση οργανικών και ανόργανων σωματιδίων. Το εσωτερικό τους στοιχείο αποτελείται από αυλακωτούς δίσκους οι οποίοι είναι συμπιεσμένοι μεταξύ τους έτσι ώστε να εμποδίζουν την διέλευση των σωματιδίων. Έχουν μεγάλη επιφάνεια φίλτρανσης με συνέπεια την μείωση χρόνου καθαρισμού.

Απλή εγκατάσταση ακολουθώντας την φορά των βελών. Η διεύθυνση της ροής είναι εξωτερικά του στοιχείου προς τα μέσα.
Ο καθαρισμός του εσωτερικού στοιχείου γίνεται χειροκίνητα, αφαιρώντας από το φίλτρο ξεβιδώνουμε το καπάκι για να απελευθερωθούν οι δίσκοι. Τους καθαρίζουμε με ψεκάζοντας με νερό ή τους βάζουμε σε ειδικό όξινο διάλυμα. Τα φίλτρα είναι επίσης διαθέσιμα σε πλαστικό κορμό ή και αυτοκαθαριζόμενα (βλ. αντίστοιχη κατηγορία).

 

Χαρακτηριστικά
Παροχή έως 80  m3/h
Μέγεθος 2″ – 4”
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8 bar
Υλικά κατασκευής
Κορμός Χάλυβας S235JR
Καπάκι Χάλυβας S235JR
Εσ.στοιχείο Πολυαμίδιο με υαλοενίσχυση
Δίσκοι Πολυπροπυλένιο
Στεγανοποίηση EPDM
Βαφή Χημική επεξεργασία επιφάνειας, πολυεστερική ηλεκτροστατική πούδρα έως 120micron

Σειρά S – Φίλτα springler

Τα φίλτρα sprinkler με την απλή κατασκευή τους είναι η ποιο απλή και αποδεχτή κατασκευή για την φίλτρανση μεγάλων σωματιδίων που δημιουργούν προβλήματα στα συστήματα ποτίσματος με sprinkler. Το εσωτερικό τους στοιχείο αποτελείται από ανοξείδωτη διάτρητη λαμαρίνα με διάμετρο οπής από 1 έως 4mm ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης.

Η εγκατάσταση είναι απλή ακλουθώντας την φορά των βελών. Η κατεύθυνση της ροής είναι από μέσα προς τα έξω κατά μήκος του εσωτερικού στοιχείου, ως εκ τούτου τα αιωρούμενα στερεά συσσωρεύονται πάνω στην εσωτερική επιφάνεια της σίτας, ενώ οι ειδικές φλάντζες στεγανοποίησης σε συνεργασία με το στοιχείο στα άκρα αυτού παρέχουν τέλεια στεγανοποίηση αυτού μέσα στο το φίλτρο.
Ο καθαρισμός του στοιχείου είναι χειροκίνητος, αφαιρώντας τα σωματίδια με την πίεση του νερού ή με την βοήθεια μίας βούρτσας.

Χαρακτηριστικά
Παροχή 2 – 400 m3/h
Μεγέθη 2″ – 10″
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar
Υλικά κατασκευής
Κορμός Χάλυβας S235JR
Καπάκι ΧάλυβαςS235JR
Εσ.στοιχείο Πολυαμίδιο ενισχυμένο και διάτρητος ανοξείδωτος χάλυβας AISI304
Στεγανοποίηση EPDM
Βαφή  Χημική επεξεργασία επιφάνειας, πολυεστερική ηλεκτροστατική πούδρα έως 120micron

Σειρά ΚΕ – Συστήματα

Τα συστήματα φίλτρανσης τύπου ΚΕ αποτελούνται από έναν υδροκυκλώνα και ένα φίλτρο σίτας (Ο, Κ) ή φίλτρο δίσκων. Χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατακράτηση – φίλτρανση μεγάλων ποσοτήτων άμμου (ανόργανα σωματίδια). Κυρίως τοποθετούνται σε νερά με προέλευση από γεώτρηση ή πηγάδια.

Το σύστημα είναι μία αυτοτελής μονάδα η οποία μπορεί να εγκατασταθεί αμέσως στο δίκτυο εφαρμογής (άρδευση, επεξεργασία κλπ). Όταν νερό εισέλθει στον υδροκυκλώνα η φυγοκεντρική δύναμη αναγκάζει τα σωματίδια να περιστραφούν στα τοιχώματα με μεγάλη ταχύτητα σε εφαπτόμενη κατεύθυνση. Τα σωματίδια συγκεντρώνονται στον θάλαμο περισυλλογής στο κάτω μέρος του υδροκυκλώνα. Το νερό το οποίο έχει καθαριστεί από τα μεγάλα και βαριά σωματίδια περνά στην έξοδο για να φιλτραριστεί από το φίλτρο σίτας ή δίσκων και να απαλλαχτεί από τα ποιο ψιλά και ελαφρότερα σωματίδια. Το σύστημα διαθέτει και υποδοχές για υδρολίπανση ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονάδα υδρολίπανσης ή χλωρίωσης ( λιπασματοδιανομέας, δοσομετρική αντλία).

 

Χαρακτηριστικά
Παροχή 5 – 150   m3/h
Μέγεθος 1″ – 6”
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8 bar
Υλικά κατασκευής
Κορμός S235JR λαμαρίνα
Βαφή Επεξεργασία της επιφάνειας με χημικά, πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή έως 120micron