Υδροκυκλώνες

Οι Υδροκυκλώνες ή αμμοδιαχωριστές σειράς Υ χρησιμοποιώντας την φυγοκεντρική δύναμη είναι η καλύτερη λύση για τον διαχωρισμό μεγάλων ποσοτήτων άμμου από το νερό. Χρησιμοποιούνται ως πρωτεύοντα φίλτρα πριν από οποιαδήποτε εγκατάσταση σε εφαρμογή.

Η εγκατάστασή τους είναι κάθετα. Το νερό εισέρχεται στο υδροκυκλώνα μέσω της εφαπτομενικής εισόδου η οποία δημιουργεί μια ελικοειδή ροή κατά μήκος των τοιχωμάτων του φίλτρου. Η φυγόκεντρος δύναμη διαχωρίζει τα μη επιθυμητά σωματίδια και την άμμο και τους ωθεί προς τα τοιχώματα του διαχωριστή άμμου. Τα εν λόγω σωματίδια κλίνουν προς τα κάτω και μέσα στο θάλαμο συλλογής, ενώ το καθαρό νερό κινείται προς τα πάνω και εξέρχεται μέσα από την πάνω έξοδο.
Ο θάλαμος συλλογής καθαρίζεται απλά ανοίγοντας την βάνα αποχέτευσης για λίγα δευτερόλεπτα.

 

Χαρακτηριστικά
Παροχή 0,8 – 150  m3/h
Μεγέθη 1/2″ – 6”
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8 bar
Υλικά κατασκευής
Κορμός Χάλυβας S235JR
Στεγανοποίηση EPDM
Βαφή  Χημική επεξεργασία επιφάνειας, πολυεστερική ηλεκτροστατική πούδρα έως 120micron