ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ “AGRODRIP CLASSIC” | DRIPPER PIPE “AGRODRIP CLASSIC”

Παροχή / Flowrate:
Ø20 → 2,2 – 3,6 – 8 lph
Βάρος κουλούρας / Coil weight:
Ø20 → 24 – 25 kg
Μήκος κουλούρας / Coil length:
Ø20 → 300 m

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ “ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ” 6 atm | IRRIGATION PIPE “IRRIGATION” 6 atm

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (EN 12201-2) 6 atm | IRRIGATION PIPE (EN 12201-2) 6 atm