Εξαρτήματα ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ κλειστού τύπου με διατομή 6χ10 γκρι χρώματος
Εξαρτήματα ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ανοικτού τύπου Y25