Συστήματα διαχείρισης ΛΥΜΑΤΩΝ και ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ SBR

Το σύστημα βιολογικού καθαρισμού αποτελεί μια μικρή μονάδα που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να γίνει εύκολα σύνδεση με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο και βασίζεται στην τεχνολογία επεξεργασίας λυμάτων με αερισμό περιοδικής λειτουργίας, SBR. Η δυναμικότητα κάθε συστήματος εξαρτάται από το είδος της εφαρμογής και το πλήθος των χρηστών που πρόκειται να εξυπηρετήσει και περιγράφεται από το μέγεθος του Ισοδύναμου Πληθυσμού (ΡΕ). Εφαρμόζεται σε κατοικίες ή συγκροτήματα κατοικιών, μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, κατασκηνώσεις, γραφεία, κλπ. Για εφαρμογές έως και 50 ΡΕ, το σύστημα παράγεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12566-3. Για μεγαλύτερες εφαρμογές, έως και 500 ΡΕ, το σύστημα SBR παράγεται κατά το πρότυπο ATV-122. Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα φέρει την Ευρωπαϊκή Σήμανση πιστοποίησης CE.

STORMBOX

Το Stormbox αποτελεί ουσιαστικά ένα κιβώτιο, κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο, το οποίο χρησιμοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις :

  1. Σαν δεξαμενή αποθήκευσης νερού, εγκλεισμένη σε αδιάβροχο φύλλο πολυαιθυλενίου, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονα προβλήματα λειψυδρίας και ξηρασίας και
  2. Σαν σύστημα διήθησης όπου, τυλιγμένο σε γεωύφασμα, συμβάλλει στην αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και την αποφόρτιση του δικτύου όμβριων υδάτων διοχετεύοντας τα όμβρια στο δίκτυο με φυσική ροή
ΤοStormbox εγκαθίσταται σε κατοικίες, πολυκατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, πάρκα, χώρους στάθμευσης και αναψυχής, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.α.
Έχει καθαρό ωφέλιμο όγκο 95,5% και τοποθετείται επάλληλα, όμοια με τα παιχνίδια Lego. Παρουσιάζει πολύ μεγάλη μηχανική αντοχή, σε οριζόντια και κατακόρυφη φόρτιση, και παράγεται σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 1989 και BRL 52250.

ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ

Ο ελαιοδιαχωριστής χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση προϊόντων ελαίου και πετρελαιοειδών από τα όμβρια ύδατα, πριν αυτά διοχετευθούν στο κύριο αποχετευτικό σύστημα. Εγκαθίσταται σε χώρους στάθμευσης, συνεργεία, πρατήρια καυσίμων, πλυντήρια αυτοκινήτων, δρόμους κ.α. και μπορεί, κατ’ επιλογή, να παραδοθεί με ενσωματωμένο διαχωριστή λάσπης. Διατίθεται σε δύο  παραλλαγές: o διαχωριστής βαρύτητας, με μέγιστη περιεκτικότητα ελαίου στην εκροή 100mg/l και ο διαχωριστής συσσωμάτωσης, με μέγιστη περιεκτικότητα ελαίου 5 mg/l, με τη χρήση των αντίστοιχων φίλτρων. Παράγεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 858-1,2 και φέρει την Ευρωπαϊκή Σήμανση πιστοποίησης CE.

ΛΙΠΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ

Ο λιποδιαχωριστής χρησιμοποιείται για την αφαίρεση λιπών και ελαίων από τα λύματα με σκοπό την αποφυγή του κινδύνου έμφραξης του αποχετευτικού δικτύου. Εγκαθίσταται σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφετέριες, νοσοκομεία και όπου αλλού προκύπτει αναγκαιότητα αφαίρεσης των λιπών από τα λύματα. Κατ’ επιλογή μπορεί να περιλαμβάνει ενσωματωμένο διαχωριστή λάσπης. Παράγεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1825-1,2 και φέρει την Ευρωπαϊκή Σήμανση πιστοποίησης CE.