Σωλήνες PEXLIFE – EVOH & PERT – EVOH ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Οι σωλήνες PERT/EVOH/PERT είναι πέντε στρωμάτων με φραγή οξυγόνου EVOH ( βινυλική αλκοόλη ). Παράγονται και ελέγχονται σύμφωνα με τις Ευρωπαικές προδιαγραφές ISO/DIS 21003 &  ISO 10508 και καλύπτουν πλήρως τις γερμανικές προδιαγραφές DIN 16833 ως προς την πίεση & θερμοκρασία λειτουργίας & DIN 4726 ως προς την φραγή οξυγόνου. Παράγονται στην διάσταση 18×2 και διατίθενται σε κουλούρες των 300 ή 400 μέτρων. Οι σωλήνες PEΧ/EVOH/PEΧ είναι επισης πέντε στρωμάτων με φραγή οξυγόνου EVOH. Παράγονται και ελέγχονται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ISO/DIS 21003 και ΕΝ 15875 και καλύπτουν πλήρως τις γερμανικές προδιαγραφές DIN 4726 ως προς την φραγή οξυγόνου. Παράγονται στις διαστάσεις 16×2 και 18×2 και διατίθενται σε κουλούρες των 200 ή 300 μέτρων.

Οι πεντα-στρωματικοί σωλήνες εξασφαλίζουν απόλυτη φραγή οξυγόνου σε σχέση με τους τρει-στρωματικούς καθώς η εξωτερική στρώση PERT ή PEX προστατεύει την βινυλική αλκοόλη (ΕVOH) από εκδορές καθώς και από επαφή με οποιοδήποτε ρευστό που θα μπορούσε να προκαλέσει αλλοίωση των χαρακτηριστικών της ως προς την φραγή οξυγόνου. Η στρώση της φραγής οξυγόνου χρησιμοποιείται για να αποφεύγεται η διάχυση υδρατμών (οξυγόνου) και έτσι να προστατεύονται από την οξείδωση τα μεταλλικά εξαρτήματα / μέρη του δικτύου. Οι σωλήνες θέρμανσης αποτελούν ένα από τα πλέον σημαντικά και χαρακτηριστικά μέρη της ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Σύστημα ελέγχου ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ