Σωλήνες HYDROLIFE® S.D. από Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) για εφαρμογές ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Οι σωλήνες HYDROLIFE® SD παράγονται από πρώτες ύλες πιστοποιημένες από διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς ως προς την καταλληλότητά τους για πόσιμο νερό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΝ 12201 και, κάτω από κανονικές συνθήκες λειτουργίας, έχουν διάρκεια ζωής που ξεπερνά τα 100 χρόνια (βλέπε διάγραμμα). Διατίθενται σε ρολά, χρώματος μπλέ ή μαύρου με μπλε ρίγες (για UV προστασία), σε ειδική προστατευτική συσκευασία και συνδέονται με ορειχάλκινα ή πλαστικά εξαρτήματα μηχανικής σύνδεσης.

Σωλήνες PEXLIFE® XPE-SIL από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο για εφαρμογές ΘΕΡΜΑΝΣΗ / ΖΕΣΤΟ-ΚΡΥΟΝΕΡΟ.

Παράγονται με τη μέθοδο των σιλανίων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 16892/16893 και EN 15875 και συγκεντρώνουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους μεταλλικούς σωλήνες, εξασφαλίζοντας :
■ Στεγανότητα του δικτύου
■ Ικανοποιητική ευκαμψία
■ Υψηλή θερμομόνωση και ηχομόνωση
■ Αντοχή στη διάβρωση
■ Μεγάλη διάρκεια ζωής υπό υψηλή πίεση και σε θερμοκρασίες από -20oC μέχρι 95oC.
■ Αποφυγή ηλεκτρόλυσης
■ Εύκολη και οικονομική εγκατάσταση
Παράγονται σε ρολά χρώματος μαύρου (για UV προστασία) και διατίθενται σε ειδική προστατευτική συσκευασία.

Σωλήνες PEXLIFE® XPE-SIL επενδεδυμένοι με μπλε ή κόκκινο σπιράλ.

Σωλήνες PEXLIFE® EVOH επενδεδυμένοι με μπλε ή κόκκινο σπιράλ.

Για τις εφαρμογές δικτύων ζεστού – κρύου νερού και θέρμανσης η PIPELIFE ΕΛΛΑΣ A.E. παράγει σωλήνες από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο, επενδυμένους σε μπλέ ή κόκκινο σπιράλ.

Κυματοειδείς σωλήνες πρoστασίας SPIRALIFE®

Οι κυματοειδείς σωλήνες SPIRALIFE® παράγονται από πολυαιθυλένιο. Xρησιμοποιούνται για την προστασία των σωλήνων πολυαιθυλενίου HYDROLIFE SD® και δικτυωμένου πολυαιθυλενίου PEXLIFE® XPE-SIL (για κρύο – ζεστό νερό και θέρμανση) από κτυπήματα ή άλλες καταπονήσεις κατά την εγκατάσταση του δικτύου και διευκολύνουν τη
μελλοντική αντικατάστασή τους. Παράγονται σε ρολά και διατίθενται σε χρώμα μπλέ (κρύο νερό) και κόκκινο (ζεστό νερό).

Σωλήνες PEXLIFE επενδεδυμένοι με μόνωση για εφαρμογές ΘΕΡΜΑΝΣΗ / ΖΕΣΤΟ – ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ.

Οι σωλήνες Pexlife διατίθενται μονωμένοι με προστατευτική μεμβράνη από πολυμερές. Η πυκνότητα της προστατευτικής μεμβράνης είναι 60/75 kg/m3 και η θερμική αγωγιμότητα είναι μεταξύ 0,04 – 0,036 W/mK.