ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ GG20 ΚΛΑΣΕΩΣ A15 UN EN124 ΑΝΤΟΧΗ 1,5 ΤΟΝ.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ GJS 500/7 ΚΛΑΣΕΩΣ Β125 UN EN124 ΑΝΤΟΧΗ 12,5 ΤΟΝ.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ GJS 500/7 ΚΛΑΣΕΩΣ C250 UN EN124 ΑΝΤΟΧΗ 25 ΤΟΝ.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ GJS 500/7 ΚΛΑΣΕΩΣ D400 UN EN124 ΑΝΤΟΧΗ 40 ΤΟΝ.