Φρεάτια δικτύων ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PRO από πολυπροπυλένιο

Φρεάτια κεντρικών δικτύων αποχέτευσης
Τα φρεάτια δικτύων αποχέτευσης αστικών – βιομηχανικών λυμάτων και όμβριων υδάτων, Pipelife PRO, κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) και η γκάμα τους περιλαμβάνει όλες τις δυνατές εφαρμογές: φρεάτια επίσκεψης (ανθρωποθυρίδες), φρεάτια ελέγχου (ταμπουρέτα) και φρεάτια συγκέντρωσης βροχής. Τα φρεάτια επίσκεψης, PRO 800 και PRO 1000 με βάση την εσωτερική διάμετρο, παράγονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13598-2:2009, επομένως είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις βάθους έως 6m και για δρόμους κάθε οδικού φορτίου. Επιπλέον, είναι δυνατή η δημιουργία παροχών σε οποιαδήποτε γωνία και σε οποιοδήποτε ύψος επί του φρεατίου. Στην Ευρωπαϊκή αγορά, το μεγαλύτερο μερίδιο των νέων, εγκατεστημένων φρεατίων, κατέχει το φρεάτιο ελέγχου PRO630 αφού κάθε εργασία ελέγχου και συντήρησης του δικτύου μπορεί πλέον να εκτελεστεί από την επιφάνεια του εδάφους.

Φρεάτια ελέγχου

Τα φρεάτια ελέγχου PRO 400 (ταμπουρέτα) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και τη συντήρηση των αποχετευτικών δικτύων βαρύτητας από την επιφάνεια του εδάφους. Εγκαθίστανται συνηθέστερα σε πεζοδρόμια και παράγονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 476.

Φρεάτια συγκέντρωσης βροχής

Τα φρεάτια συγκέντρωσης βροχής χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των όμβριων υδάτων από δρόμους ή χώρους στάθμευσης και τη διοχέτευσή τους στο κεντρικό αποχετευτικό σύστημα όμβριων. Ταυτόχρονα, λειτουργούν και ως συστήματα κατακράτησης των φερτών υλικών. Παράγονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1433.