Εξαρτήματα  ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ από σκληρό PVC-U

Εξαρτήματα από σκληρό PVC-U που χρησιμοποιούνται στην υπόγεια μεταφορά νερού ύδρευσης – άρδευσης. Παράγονται σε διάφορες κλάσεις ονομαστικών πιέσεων από 10 και 16 ATM, σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 8061 -8062 και τις ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2 και σε διαμέτρους από 50 ως 500 mm, με σύνδεση μούφας – ελαστικού δακτυλίου.