Σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος για υπόγεια δίκτυα από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 61386-24.
Προστασία υπόγειων δικτύων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών σε έργα υποδομής (αυτοκινητόδρομοι, οδικά δίκτυα, σήραγγες, κ.α.), έργα αστικής ανάπτυξης (πεζοδρομήσεις, διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, αναπλάσεις ιστορικών κέντρων, κ.α.), έργα ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά & αιολικά πάρκα), οικοδομικά έργα όπως βιομηχανικά κτίρια, εμπορικά κέντρα,συγκροτήματα κατοικιών, κ.α.