Κυβοφρεάτια παραγώμενα από πρώτες ύλες (PP & PVC) με μεγάλη αντοχή σε υψηλές μηχανικές καταπονήσεις.